Trí tuệ cảm xúc (EQ) là gì và làm thế nào để áp dụng vào cuộc sống?

Trí tuệ cảm xúc quản lý cảm xúc của chính bạn theo những cách tích cực để giảm bớt căng thẳng, giao tiếp hiệu quả, đồng cảm với người khác… Trí tuệ cảm xúc giúp bạn xây dựng các mối quan hệ bền chặt và thành công hơn, đạt được các mục tiêu công việc.

1. Trí tuệ cảm xúc là gì?

Trí tuệ cảm xúc (EQ) đề cập đến khả năng nhận thức, kiểm soát và đánh giá cảm xúc. Một số nhà nghiên cứu cho rằng trí thông minh cảm xúc có thể được học hỏi và củng cố, trong khi những người khác cho rằng trí tuệ cảm xúc EQ là một đặc điểm của khả năng bẩm sinh. Khả năng thể hiện và kiểm soát cảm xúc là điều cần thiết, nhưng khả năng hiểu, diễn giải và phản ứng với cảm xúc của người khác cũng vậy. Bạn có thể tưởng tượng bạn không thể hiểu được khi nào một người bạn cảm thấy buồn hoặc khi đồng nghiệp tức giận. Các nhà tâm lý học gọi khả năng này là trí thông minh cảm xúc và một số chuyên gia thậm chí còn cho rằng nó có thể quan trọng hơn chỉ số IQ trong thành công chung của bạn.

2. Cách đo lường trí tuệ cảm xúc

Một số đánh giá khác nhau đã xuất hiện để đo lường mức độ trí tuệ cảm xúc. Các bài kiểm tra như vậy thường thuộc một trong hai loại: Bài kiểm tra tự báo cáo và bài kiểm tra khả năng.

Các bài kiểm tra tự báo cáo là phổ biến nhất vì chúng dễ quản lý và cho điểm nhất. Trong các bài kiểm tra như vậy, người được hỏi trả lời các câu hỏi hoặc tuyên bố bằng cách đánh giá các hành vi của chính họ. Ví dụ: đối với một tuyên bố như “Tôi thường cảm thấy rằng tôi hiểu người khác đang cảm thấy thế nào”, người dự thi có thể mô tả câu đó là không đồng ý, hơi không đồng ý, đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý.

Mặt khác, các bài kiểm tra khả năng liên quan đến việc mọi người phản ứng với các tình huống và sau đó đánh giá kỹ năng của họ. Những bài kiểm tra như vậy thường yêu cầu mọi người chứng minh khả năng của họ, sau đó sẽ được đánh giá bởi một bên thứ ba để xem chỉ số EQ cao hay không.

Nếu bạn đang làm bài kiểm tra trí thông minh cảm xúc do chuyên gia sức khỏe tâm thần thực hiện, đây là hai biện pháp có thể được sử dụng:

  • Bài kiểm tra trí tuệ cảm xúc Mayer-Salovey-Caruso (MSCEIT): Là một bài kiểm tra dựa trên khả năng đo lường 4 nhánh của mô hình EI của Mayer và Salovey. Người dự thi thực hiện các nhiệm vụ được thiết kế để đánh giá khả năng nhận thức, xác định, hiểu và quản lý cảm xúc của họ.
  • Bảng kiểm kê năng lực xã hội và cảm xúc (ESCI) dựa trên một công cụ cũ hơn được gọi là Bảng câu hỏi tự đánh giá và liên quan đến việc yêu cầu những người biết cá nhân đưa ra xếp hạng về khả năng của người đó trong một số năng lực cảm xúc khác nhau. Bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng xã hội và cảm xúc giúp phân biệt những người là nhà lãnh đạo mạnh mẽ.

Ngoài ra còn có rất nhiều tài nguyên trực tuyến không chính thức, nhiều tài nguyên miễn phí để điều tra trí thông minh cảm xúc của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *