Tại sao bạn nên quan tâm đến trí tuệ cảm xúc?

Có lẽ bạn sẽ tự hỏi tại sao trí tuệ cảm xúc trong công việc lại quan trọng và lý do nào để bạn cần nó? Theo cách mà Hayward chỉ ra, người lãnh đạo có ảnh hưởng và là người hướng dẫn một nhóm người có nền tảng khác nhau với các triển vọng và tính cách khác nhau. Điều này đòi hỏi một mức độ trí tuệ cảm xúc cao hơn để tạo ra môi trường làm việc tôn trọng, công bằng.

EQ cao rất cần thiết cho việc ra quyết định và kiểm soát căng thẳng. Một người lãnh đạo cần biết trạng thái cảm xúc của chính họ, cảm xúc của người khác và họ phải có khả năng sử dụng những thông tin có chọn lọc (hoặc bỏ qua nó) để đưa ra quyết định sáng suốt, có tính toán. Các nhà quản lý được rèn luyện EQ cao có thể giải quyết hiệu quả các tình huống căng thẳng và chuyển hướng vấn đề theo hướng tích cực hơn với một thái độ tỉnh táo và bình tĩnh.

Thấu hiểu xúc cảm là kỹ năng quan trọng

One thought on “Tại sao bạn nên quan tâm đến trí tuệ cảm xúc?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *